IMS logo
English מאגרי מידע ביטאון אמי מצגות ותקצירים פעילויות בעלי תפקידים מי אנחנו דף הבית
הסמכת חזאים תכתובות פרסים כנסים
פעילויות האיגוד

לשם מימוש מטרות האיגוד מקיים אמ"י את הפעילויות הבאות:

  • ארגון כנסים מקצועיים וימי עיון
  • פעילות מול גופים שונים בארץ ובעולם (ר' תכתובות)
  • הקמת קרן פרסים לעדוד מדענים צעירים
  • מנגנון להסמכת חזאים

כתובת האיגוד למשלוח דואר: רח' לח"י 31, בני ברק 51200 פקס. 03-6184384
דואר אלקטרוני: admin@met-society.org.il