IMS logo
English מאגרי מידע ביטאון אמי מצגות ותקצירים פעילויות בעלי תפקידים מי אנחנו דף הבית

יום עיון בנושא שינויים אקלימיים בישראל
הקריה החקלאית ראשון לציון, 29/01/12

מגמות שינוי במשטר הטמפרטורה בישראל 2010-1975 פרופ' הדס סערוני, אוניברסיטת תל אביב
מגמות ותנודות אקלימיות במשקעים בישראל – ניתוח תצפיות ד"ר ברוך זיו, האוניברסיטה הפתוחה
שינוי אקלים במיזרח הים התיכון לפי תוצאות אנסמבל של מודלים פרופ' שמעון קריצ'ק, אוניברסיטת תל אביב
השפעת שינויי האקלים על מקורות המים הטבעיים בישראל ד"ר עמיר גבעתי, רשות המים
ירידה בכמות גשמי החורף מסביב לאגן הים התיכון: תוצר של תנודות טבעיות או סימן לשינוי אקלים פרופ' יוחנן קושניר, אוניברסיטת קולומביה
העבר כמפתח לעתיד ד"ר יעקב ליבשיץ, השירות ההידרולוגי, רשות המים
השינויים ארוכי טווח בהידרולוגיה של אגן הכנרת - השפעות מקומיות או התחממות גלובלית ד"ר אלון רימר, חקר ימים ואגמים
השפעת האירוסולים על הרכב העננים והמשקעים – השלכות אפשריות לגבי גשמי הארץ פרופ' דני רוזנפלד, האוניברסיטה העברית
מדוע הספקנים ומכחישי ההתחממות אינם משכנעים פרופ' פנחס אלפרט, אוניברסיטת תל אביב