IMS logo
English מאגרי מידע ביטאון אמי מצגות ותקצירים פעילויות בעלי תפקידים מי אנחנו דף הבית

יום עיון בנושא משק המים בישראל
בית התפוצות, 23/06/11

מצב מקורות המים הטבעיים ד"ר גבריאל וינברגר, מנהל השירות ההידרולוגי
חסכון במים במגזר הביתי אורי שור, דובר רשות המים
גינון, השקייה וצריכת מים בישראל רון באר, אגף לחיסכון במים, רשות המים
מחירי המים בישראל גלעד פרננדס, סמנכ"ל כלכלה ברשות המים
התפלת מים בישראל אברהם טנא, מנהל אגף התפלה ברשות המים
הגברת מטר בישראל, לקראת ניסוי ישראל 4 ד״ר עמיר גבעתי, מנהל תחום מים עיליים והידרומטאורולוגיה, השירות ההידרולוגי, רשות המים