IMS logo
English מאגרי מידע ביטאון אמי מצגות ותקצירים פעילויות בעלי תפקידים מי אנחנו דף הבית
פרוטוקולים מאזנים תקנון האיגוד
מי אנחנו

האיגוד המטאורולוגי הישראלי הוקם בשנת 1962 ונרשם כעמותה בשנת 1983. באיגוד חברים אנשי מקצוע, מדענים חוקרים וחובבים, מתחום המטאורולוגיה ותחומים קרובים, אשר להם עניין מקצועי בנושאים מטאורולוגיים.

מטרות האיגוד:

  • קידום מדע המטאורולוגיה בישראל והשימושים בו.
  • שיתוף פעולה עם ארגונים מדעיים בשטחים משותפים.
  • דאגה לאתיקה המקצועית של המטאורולוגים בישראל.

בין פעילויות האיגוד ניתן למנות:

  • ארגון הרצאות, כינוסים וימי עיון – בפרט הכנס השנתי הכללי, הנערך מדי שנה בחודש מרץ, בסמוך ליום המטאורולוגיה הבינלאומי, בו מוצגות הרצאות מקצועיות שונות והכנס השנתי לסיכום עונת הגשם, המתמקד בנושאים אקלימיים, סינופטיים והידרולוגיים.
  • פרסום כתב עת – הביטאון המקצועי של האיגוד – תחת השם "מטאורולוגיה בישראל".

כתובת האיגוד למשלוח דואר: רח' לח"י 31, בני ברק 51200 פקס. 03-6184384
דואר אלקטרוני: admin@met-society.org.il